Adnotări

Zero

o vreme am pipăit conturul umbrei desfăcute pe ciment între  palmă și urma palmei nu încăpea prea  mult frig și am știut că acela nu e nordul și...

Eternul frig

înghețul vine, parcă, prea devreme cernut de șovăinde rugi și șuierând blesteme un frig bătrân, orbecăind prin oase din aburul suflării ridicând năluci contururi vagi impetuoase tulburate  cruci cristale roșii sfârtecând...

Cioburi

Când a ajuns la țărm, a zărit trupul celui pe care îl căuta. Îl căutau. De ani buni. A priponit barca, apoi s-a apropiat....

Izbăvirea

bătrânul cerb îl privea pe bătrânul lup privirile lor se cunoșteau nările lor se adulmecaseră de atâtea ori trupurile lor păstrau semnele lor încrestata urmă a colților de...

Memento

nu-ți amintești eram îngeri copleșiți de neînaripare și de preaîntrupare dormeam în vagoanele mirosind a pâine veche   îngeri eram ne înecam în zațul zilelor și înfioram plăpândele nopți cu arșița...

Ger

cât de puțină iarnă ne-a rămas! bolnave fiare devenite pradă în glodul care-a fost cândva zăpadă, sărmane strâmbe minutare în stricatul ceas   nici frigul parcă nu e de ajuns în...

Confesiune

fecunde pulberi dau risipei jarul domoala mistuire, vechi prohod scânteii ce n-a părăsit amnarul, polenului neprefăcut în rod, privirii neîmplinite în sărut, cuvintelor rămase-n călimară ori firului subțire nețesut. cel nenăscut...

Ispășire

erai singurul neștiutor printre ei zornăitorii de zale lăsându-și dârele privirii peste coapsele zilei ciopleai măști din ceara fagurelui pentru ca ei să aibă zâmbet ori încruntări atunci când...

Toga virilis

Ieri eram isteț, credeam că pot schimba lumea azi sunt înțelept, pe mine însumi încerc să mă schimb Rumi   și vom uita! în fiecare clipă, în fiecare ceas vom...

Latest articles

Înstrăinări

Nic

Mihrab

Discount Heaven